عروسک گربه
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

قلاب شماره 4

چشم عروسک دو عدد

 

بدن: در تمام بافت بدن، آخر رج را با پایه وصل به ابتدای رج وصل کنید. برای شروع رج بعد یک زنجیره بزنید و بعد دستور را اجرا کنید.

با کاموای آبیحلقه زنجیره بزنید. 

رج اول: درون حلقه، 6 پایه کوتاه بزنید.

رج 2: در هر خانه 2 پایه کوتاه بزنید- 12 خانه می شود. 

رج 3: (در خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 18 خانه می شود. به همین ترتیب تا رج 6 ادامه دهید و در خانه‌های تک پایه یک پایه و در خانه‌های جفت 2 پایه بزنید- 36 خانه می‌شود.

رج 7: (در 6 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 5 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 39 خانه می شود.

رج 8: (در 12 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 42 خانه می شود.

رج 9: (در 2 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 11 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 45 خانه می شود.

رج 10: (در 10 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 4 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 48 خانه می شود.

رج 11: (در 7 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 8 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 51 خانه می شود.

رج 12: (در 13 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 3 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 54 خانه می شود.

رج 13-15 و 21-23: با کاموای سبز در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید.

رج 16-20 و 24-28: با کاموای آبی در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید.

رج 29 – 31: با کاموای سبز در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید. از این پس با کاموای آبی ادامه دهید.

رج 32: (در 13 خانه بعد یک پایه کوتاه، 2خانه بعد یکی شود، در 3 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 51 خانه می شود.

رج 33: (در 7 خانه بعد یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود، در 8 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 48 خانه می شود.

رج 34: (در 10 خانه بعد یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود، در 4 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 45 خانه می شود.

رج 35: (در 2 خانه بعد یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود، در 11 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 42 خانه می شود.

رج 36: (در 12 خانه بعد یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود) تکرار تا آخر- 39 خانه می شود.

رج 37: (در 6 خانه بعد یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود، در 5 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 36 خانه می شود. همزمان الیاف گذاری کنید. 

رج 38: (در 2 خانه بعد یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود، در 2 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 30 خانه می شود.

رج 39: (در 3 خانه بعد یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود) تکرار تا آخر- 24 خانه می شود.همزمان الیاف گذاری کنید.

رج 40: (در خانه بعد یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود، در خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 18 خانه می شود.

رج 41 - 50: در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید. با کاموای سبز ادامه دهید.

رج 51: در 16 خانه اول یک پایه کوتاه، 2 خانه بعد یکی شود- 17 خانه می شود. 

رج 52-53: در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید.با کاموای آّبی ادامه دهید.

رج 54- 56: در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید.با کاموای سبز ادامه دهید و به همین ترتیب رنگ ها را عوض کنید. [5 رج ساده ببافید یعنی در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید. در رج بعد ساده ببافید تا دو دانه مانده به آخر و دو دانه آخر را یکی کنید ( تا از تعداد خانه ها یک عدد کم شود)] به همین صورت ادامه دهید تا 12 خانه بماند. همزمان الیاف گذاری کنید. بعد 12 خانه را 10 رج ساده ببافید. رج آخر: (2 خانه یکی کنید) تا آخر- 6 خانه می شود. کور کنید. کاموا را بلند بگیرید و قطع کنید. از درون خانه های رج آخر عبور دهید و بکشید. 

سر: به صورت مارپیچ بافته شود، یعنی آخر رج را به اول رج وصل نکنید.

با کاموای آبی 7 زنجیره بزنید. 

رج اول: از زنجیره دوم شروع کنید و در هر زنجیره یک پایه کوتاه بزنید- 6 خانه می شود. اول رج را علامت گذاری کنید و در طول کار علامت را بالا ببرید. 

رج 2: در طرف دیگر زنجیره ها به این صورت عمل کنید: در زنجیره اول 2 پایه کوتاه، در 4 زنجیره بعد یک پایه کوتاه، در زنجیره آخر 2 پایه کوتاه بزنید. به طرف بالا بروید، خانه اول را رد کنید، در خانه اول 2 پایه کوتاه، در 4 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه آخر 2 پایه کوتاه بزنید- 16 خانه می شود. 

رج 3: (در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 6 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه) 2 مرتبه- 20 خانه می شود. به همین ترتیب ادامه دهید. در خانه‌های تک پایه یک پایه و در خانه‌های جفت 2 پایه بزنید- 36 خانه می‌شود.

رج 8-15: در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید.

رج 16: (2 خانه بعد یکی شود، در 14 خانه بعد یک پایه، 2 خانه بعد یکی شود) 2 مرتبه- 32 خانه می شود. دو رج دیگر کم کنید (تعداد خانه های تک پایه، 12 و 10 خانه باشد). 24 خانه می ماند. کور کنید و الیاف گذاری کنید. درز را بدوزید. سر را مانند تصویر به بدن عروسک بدوزید. در این مرحله دم را نیز مانند تصویر به زیر سر بیاورید و بدوزید. چشم، بینی و دهان را مانند تصویر به صورت کوک کار کنید. 

گوش: به صورت مارپیچ بافته شود، یعنی آخر رج را به اول رج وصل نکنید.

با کاموای آبی حلقه زنجیره بزنید. 

رج اول: درون حلقه، 6 پایه کوتاه بزنید.

رج 2: (در خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 9 خانه می شود. 

رج 3: (در 2 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 12 خانه می شود. 

رج 4: (در خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 2 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 15 خانه می شود. 

رج 5: (در خانه بعد 2 پایه کوتاه،در 4 خانه بعد یک پایه کوتاه،) تکرار تا آخر- 18 خانه می شود. 

رج 6: (در 3 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 2 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 21 خانه می شود. 

رج 7: (در 2 خانه بعد یک پایه کوتاه، در خانه بعد 2 پایه کوتاه، در 4 خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر- 24 خانه می شود. کور کنید و مانند تصویر به سر بدوزید.

 

 

خواندن 3168 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « تزیین دفترچه بافت بلوز »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

اشراق

 تا کنون 22 شماره چاپ شده و در ادامه راه  درکنارشماییم

تماس باما

روابط عمومی:info(@)eshraqmag.com

تلفن:۰۲۱۶۶۳۵۴۱۷۷ ،۰۲۱۶۶۳۵۷۷۹۳ ،۰۲۱۶۶۳۵۵۹۴

 

عضویت در خبر نامه

ارسال محصولات

ارسال محصولات مجله اشراق به سراسر کشور در کوتاه ترین زمان برای شما عزیزان

نمایندگی های اشراق

شما عزیزان میتوانید لیست نمایندگی های ما را در این بخش مشاهده نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به مجله مد و لباس اشراق می باشدو هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.

ثـبـت نـام در سـایـت